Dotazy a odpovědi - Financování volební kampaně pro volbu prezidenta

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy

Financování volební kampaně pro volbu prezidenta

Je možné používat transparentní účet již na podporu kandidatury (před vyhlášením voleb) při sbírání podpisů na petiční archy?


Je možné používat transparentní účet již na podporu kandidatury (před vyhlášením voleb) při sbírání podpisů na petiční archy?
Ustanovení § 24 zákona 275/2012 Sb., o volbě prezidenta, uvádí, kdy nejpozději má být zřízen a k čemu má sloužit. Ust. § 35 uvádí, či specifikuje volební kampaň, pro kterou je nutné mít zřízen volební účet. Pro transparentnost Vašich příjmů a výdajů do doby, než zahájíte vlastní přípravu a následnou realizaci volební kampaně by bylo vhodné si založit transparentní účet, tak jak to dělají ostatní před oficiálním startem kampaně známí uchazeči. Tím odlišíte náklady na volební kampaň, které jsou ze zákona ohraničeny limity výdajů a výdaje, spojené se sbíráním podpisů. Uvedený účet můžete nazvat i účtem volebním a mít od počátku jeden účet. Pouze musíte mít na paměti zákonné omezení maximálních výdajů na kampaň