Lhůty související s volbami do Senátu 2018

DatumÚkon, povinnost, událost
úterý 5. červen 2018Zřízení volebního účtu, neprodleně poté musí být oznámeno úřadu.
úterý 2. říjen 2018*Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění pro 1. kolo volby.
*) Nejpozději s počátkem tohoto dne již musejí být dárci a poskytovatelé známi, proto je nutné je zveřejnit do půlnoci předchozího dne (pondělí 1. října).
úterý 9. říjen 2018*Oznámení dárců a poskytovatelů bezúplatného plnění pro 2. kolo volby.
*) Nejpozději s počátkem tohoto dne již musejí být dárci a poskytovatelé známi, proto je nutné je zveřejnit do půlnoci předchozího dne (pondělí 8. října).
čtvrtek 25. říjen 2018Zveřejnění výdajů kampaně registrované třetí osoby
pondělí 7. leden 2019Lhůta, do níž musí registrované třetí osoby ponechat zveřejněný přehled výdajů
pondělí 14. leden 2019Lhůta pro předložení zpráv o financování kampaně (kandidující strany, koalice a nezávislí kandidáti), zprávy je nutné současně zveřejnit na stránkách kandidujících subjektů o financování kampaně
pondělí 14. leden 2019Lhůta pro předložení účetnictví kampaně (kandidující strany, koalice a nezávislí kandidáti)
pondělí 15. duben 2019Lhůta, do níž nelze nakládat s penězi na volebních účtech stran (zákaz platí ode dne předložení zprávy o financování kampaně).
středa 12. červen 2019Lhůta, ve které nejdříve je možné zrušit volební účet (není-li se subjektem vedeno správní řízení).
pondělí 16. říjen 2023Lhůta, po kterou musejí registrované třetí osoby uchovávat výpisy z volebního účtu.